VÄSTMANLANDS

      FJORDHÄSTFÖRENING

 
välkommentill vff!!

       FAKTA


         kontakt


    Anna gardelin (ordf)

     anna.gardelin@koping.se


VÄSTMANLANDS FF STARTADe 1987 som en intresseförening för fjordhästar i västmanland.

föreningen har idag C:A 50 medlemmar

aktiviteter som föreningen ordnar är t ex kurser, ridläger, studie-besök, tränings-tävlingar och grillkvällar


MEDLEMSAvGIFT

245 :- (Fullt medlemskap)

100:- (stödmedlem)

50 :- (familjemedlem)

postgironummer:

440 59 70 - 7

lillblakken

du som har fullt medlemskap får FÖRUTOM vFF:S egen medlems-tidning ÄVEN SVENSKA FJORDHÄST-fÖRENINGENS TIDNING ”lillblakken” som utkommer     4 ggr/år

Vill du bli medlem?

sätt in medlems-avgiften på postgirot och maila ditt namn, adress, mail och telefon till vår kassör, se under fliken styrelse!

senast uppdaterad:

10/4-17:

Tävlingar, aktiviteter, styrelse

29/3-17:

aktiviteter, tävlingar, styrelsen

25/1-17:

tävlingar, aktiviteter

11/12:

Resultat, årets ekipage, aktiviteter

31/8: aktiviteter, tävlingar, Resultat

28/8: aktiviteter

12/8: kalender, info från styrelsen, årets ekipage.

5/7: info från styrelsen

7/6: aktiviteter

2/5: tävlingar

24/4:tävling/aktiviteter

19/4: nytt på aktiviteter

25/2: länk till fjord-sm

17/2: ny aktivitet, NYA BILDER

8/2-16: Ny aktivitet

2/1-16: styrelsemöte, se styrelse.

kalender:

29 april

brukbarhets-test och töm-körnings-träning

21 maj

pay and jump

11 juni

skicklighets-ritt

18 juni

tränings-

utställning


Titta in på vår facebooksida, sök på Västmanlands fjordhäst-förening så hittar du oss!

OBS!!!

Du som är intresserad av att tävla för VFF på sm på förenings-kvoten måste intresseanmäla senast 1 mars till anna gardelin! om man missar det får man kvala in på egna meriter.